Palveluni

Palveluni metsänomistajalle

Koko metsänhoitoketju ilmastoviisaasti

Metsän uudistamistyöt

Metsän uudistaminen on tapahtuma, jossa luodaan jotain uutta. Uudistusalueelle voidaan istuttaa pottiputken avulla uudistettavan puulajin taimia tai kylvää alueelle tietyn puulajin siemeniä. Metsätalouden nyrkkisääntönä on, että taimet tulisivat olla istutettuina ennen juhannusta. Tilaathan uudistustyöt näin ollen ajoissa!

Metsän raivaustyöt

Teen raivaustöitä taimikon varhaisperkauksista taimikon harvennuksiin tai hakkuualojen ennakkoraivauksiin. Taimikonraivaukset ovat tärkein investointi metsään, joka maksaa itsensä takaisin parempana puuston kasvuna toimenpiteen jälkeen.

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito kattaa varttuneen taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen. Tarjoan metsänomistajille hoitotöitä ja voin suorittaa myös pienpuun keräyksen työmaalla kalustollani.

Ensiharvennukset

Ensiharvennus on ensimmäinen kerta kun metsänomistaja saa kantorahatuloja metsästään. Samalla ensiharvennusta voisi luonnehtia myös metsänhoidolliseksi toimenpiteeksi, sillä siinä luodaan tärkeää kasvutilaa metsään jääville puille. En osta ensiharvennuspuuta, mutta voin toteuttaa ensiharvennushakkuun metsänomistajalle ja toimittaa poistetut puut tienvarteen myytäväksi eteenpäin niin sanottuna hankintakauppana.

Myrskypuiden keräystyöt

Kokeneena ammattilaisena varmistan, että kaatuneet puut poistetaan turvallisesti ja tehokkaasti, ottaen huomioon yksityiskohtaiset tarpeet ja mahdolliset riskitekijät. Luotettavana palveluntarjoajana pyrin tarjoamaan asiakkaille rauhallisen mielen ja huolellisesti hoidetun myrskypuun keräystyön, oli kyseessä sitten piha, metsä tai muu alue!

Energiapuunkorjuu

Voin toteuttaa energiapuunkorjuutyön metsänomistajille, joka koostuu hakkuutyöstä sekä puun ajotyöstä. Voin korjata puuta kokopuuna tai karsittuna rankana. Voin kuljettaa lähikuljetuksella korjatut puut tien varteen myytäväksi hankintakauppana paikallisille puunhankintayhtiöille.

Polttopuutyöt

Teen polttopuutöitä metsänomistajille toimialueellani. Voimme toteuttaa myös polttopuun hankintaa metsistäsi koneillani. Jos kiinnostuit palvelusta, tilaa työ alla olevasta napista.

Tontti- ja manuaalihakkuut.

Teen pihapuiden poistoa ja tonttihakkuita toimialueellani suorapuukaadoilla. Tonttihakkuut tulevat ajankohtaisiksi silloin, kun pihapuut kasvavat liian suuriksi ja uhkaavat tontin rakennuksia. Teen myös käsin tehtäviä manuaalihakkuita.

Jokin muu metsäpalvelu?

Kokeneena metsurina pystyn vastaamaan useimpiin palvelupyyntöihin, jota minulle tulee. Jos tarvitset jotain muuta metsäpalvelua, jota ei ole mainittuna yllä olevissa palvelukuvauksissa, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun! Voimme räätälöidä tapauskohtaisesti tarpeisiisi sopivan palvelun.

Palveluni yrityksille

Hakkuutyöt ja lähikuljetukset aliurakointina

Kombikone

Hakkuutyöt

Malwa 560c kombikone taittuu hakkuukoneesta ajokoneeksi kädenkäänteessä. Voin toteuttaa hakkuutöitä aliurakointina kalustollani yrityksille. Kone on huomattavasti pienempi kuin keskiverto harvesteri tai ajokone, joka takaa laadukkaan jäljen hakkuu- tai ajotyöstä metsään.

Valtra 1

Lähikuljetukset

Valtran N154 on kevyt traktori, jossa minulla on Keslan nosturi sekä metsäkärry. Pystyn tekemään lähikuljetustyöt pienemmillä ajourilla ja vähemmillä korjuuvaurioilla keskiverto puunkorjuukalustoon nähden. Jos tarvitset lähikuljetuspalveluita, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Tilaa metsäpalveluita

Kuvaile tarjouspyyntösi mahdollisimman tarkasti viestiosiossa.

Viestiin on hyvä sisällyttää tarkentavia tietoja tarjottavasta työlajista, kiinteistötiedot jossa työmaa sijaitsee ja muut tiedot, jotka helpottavat tarjouksen laskentaa.

Metsätyöt Tonteri

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Pienten metsäkoneiden avulla metsään ei jää syviä ajourapainaumia eikä leveitä ajouria. Pieniä koneita käyttämällä myös korjuuvaurioita syntyy vähemmän.

Minulla on käytössäni Malwan 560c kombikone, joka taittuu hakkuukoneesta ajokoneeksi kädenkäänteessä. Lisäksi käytössäni on Valtran N154 kevyt traktori, jossa minulla on Keslan nosturi sekä metsäkärry.

Toimialueeni kattaa noin 100 kilometrin säteellä alueet koko universumin eli Kouvolan keskustasta.

Scroll to Top